REGEO: GASTDOCENTSCHAP GEOGRAFIE & EDUFICTIE
ReGeo is ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer: 30281662
ReGeo is een eenmanszaak van geograaf Jeroen van den Berg. ReGeo is een afkorting en betekent: Re gionale Geo grafie, de specialisatie binnen de universitaire studie sociale geografie die ik in 2001 heb afgerond.

In 2015 haalde ik in deeltijd ook een
masterdiploma en tevens een 1e graads onderwijsbevoegdheid voor het schoolvak aardrijkskunde. Hiermee kan ik lesgeven aan alle niveaus van onderwijs. In het kader van de lerarenopleiding volgde ik bij de Universiteit Utrecht diverse bijvakken op het gebied van fysische geografie en duurzame ontwikkeling.

Met ReGeo ontwikkel ik op verzoek van scholen en bedrijven gastlessen en trainingen. Het onderwerp waar ik het meeste gastlessen en trainingen in verzorg is het door mij ontwikkelde project Edufictie.

Verder maak ik op maat trainingen en workshops op het gebied van (sociale) geografie.

Deze site is geproduceerd door: Jeroen van den Berg (2019). ©