html web templates
MobiriseWie is Jeroen van den Berg? 

Al van jongs af aan ben ik geinteresseerd in het vakgebied geografie (ofwel aardrijkskunde). Bijzondere interesse heb ik in het bestuderen van kaarten en atlassen. Ook teken ik wel eens eigen kaarten, vooral van niet in werkelijkheid bestaande landen.

Na de middelbare school studeerde ik sociale geografie aan de Universiteit Utrecht en volgde het hoofdvak gebiedsstudies (de bestudering van regio's en gebieden) en geografie voor educatie (thans geografie en communicatie geheten).
Mijn afstudeeronderzoek ging over kaartvaardigheden en omgevingsonderwijs.

In augustus 2015 rondde ik tevens (in deeltijd) bij de Universiteit Utrecht een masteropleiding Leraar Voorbereidend en Hoger Onderwijs in het schoolvak aardrijkskunde af. Hiermee ben ik tevens 1e graads bevoegd docent aardrijkskunde. In het kader van deze opleiding volgde ik diverse bijvakken fysische geografie en duurzame ontwikkeling.

Foto op de achtergrond: Pixabay

Onbetaalde activiteiten in het heden en verleden: 

Mobirise

GENOOTSCHAP VOOR GEOFICTIE


Functies:
secretaris (2002- 2009)
voorzitter (2013 - heden)

In 1999 werd ik lid van het Genootschap voor Geofictie . Sinds 2002 zit ik in het bestuur van deze informele vereniging. Thans ben ik de voorzitter. 

Toen enkele scholen het Genootschap benaderden met de aanvraag voor een gastles ben ik me gaan verdiepen in Edufictie (=leren met geofictie). Sindsdien geef ik regelmatig gastlessen op scholen. Ik doe dit als geofictieprofessor van de Montenera School of Edufiction en/of president van het land Montenera.  

MobiriseSTICHTING AARDRIJKSKUNDE-OLYMPIADE


Functie: bestuurslid
Periode: 2003 - 2015 

Deze organiseert jaarlijks een wedsrtijd voor scholieren om de titel: 'beste aardrijkskundeleerling van Nederland'.


Mobirise
STICHTING CLUB OF ROME DUTCH ASSOCIATIONFunctie: tweede secretaris
Periode: 2007 t/m 2015

Naast geografie heeft het onderwerp duurzame ontwikkeling mijn interesse. Om die reden volgde ik tijdens mijn studie aan de lerarenopleiding aardrijkskunde een extra vak op het gebied van duurzame ontwikkeling. Ik was jarenlang als bestuurslid (tweede secretaris) actief in de Stichting Club of Rome Dutch Association, een internationale non-profit organisatie die een duurzame wereld nastreeft. 

© ReGeo: geo-educatie & informatie. 2019