website templates
Mobirise

KENNISGEBIED: EDUFICTIE

Een van de onderwerpen waar ik met regelmaat gastlessen en workshops in verzorg is Edufictie.
Doelgroepen:
* Basisonderwijs (groep 5 t/m 8),
* Voortgezet onderwijs (met name klas 1)
* Hoger onderwijs (PABO/lerarenopleidingen)
* Edufictie kan trouwens ook een rol spelen in bedrijven en andere organisaties. 

Voor Edufictie voor scholen is een speciale website gemaakt: www.edufictie.nl

© ReGeo: geo-educatie & informatie. 2019